About

Address

Naselje Slavka Černeta 34
4280 Kranjska Gora
Slovenija

Phone number

+386 70 822 822

E-mail address

info@kranjskagora.si

;

Contact us